Aanmeldformulier

Gegevens Deelnemer

Voor de trainingsbegeleiding is het nodig dat Equine Integration toegang krijgt tot uw trainingsgegevens van het paard.

Hierbij geef ik Equine Integration toestemming om mijn inloggegevens te gebruiken om trainingen te analyseren en van feedback te voorzien (uw gegevens worden niet verder verspreid en met de privacy wordt met de grootste zorg gewaarborgd, zie ook privacy statement)

Inlog gegevens account polar personaltrainer / flow.polar.com

Gegevens paard

De deelnemer vraagt hierbij trainingsbegeleiding aan inclusief een trainingsprogramma. Het trainingsprogramma is of gebaseerd op een afgenomen conditie meting van het individuele paard of er volgt een meer globaal trainingsprogramma voor het paard gebaseerd op reeds bekende trainingen (minimaal twee weken) van het paard. De frequentie van de feedback van de analyses (aanvinken wat van toepassing is):