Breedtesport begeleiding

Passende trainingen voor jouw paard

Met een op maat gemaakt trainingsprogramma voor je paard kun je de trainingen optimaliseren en prestaties positief beïnvloeden. Equine Integration begeleidt breedtesport ruiters hierbij. De ene ruiter heeft behoefte aan een eenmalig advies terwijl de ander kiest voor een uitgebreider traject inclusief conditiemeting. Op basis van je vraag bespreken we de verschillende mogelijkheden. 

Trainingsbegeleiding

Leer verschillende trainingsmethodes kennen en ontdek wat deze betekenen voor de fysieke gesteldheid van jouw paard. In dit traject begeleidt Equine Integration je om de trainingen te optimaliseren. De intensiteit van die begeleiding is afhankelijk van je vraag.

Conditiemeting

Meet de fysieke gesteldheid van je paard door een uitgebreide fittest af te nemen. De resultaten geven je inzicht in conditie, kracht en verbeterpunten. Het is daarnaast een mooie bevestiging of je gevoel overeenkomt met de ervaringen van je paard tijdens de training.

Live demo dagen

Meerdere keren per jaar organiseert Equine Integration fittest dagen voor breedtesport ruiters van verschillende disciplines. Het is een laagdrempelige en effectieve manier om de fysieke gesteldheid van je paard te meten en gericht trainingsadvies te ontvangen

Trainingsadvies

Heb je een vraag over een bepaald onderwerp of wil je meer inzicht krijgen in een specifiek trainingsonderdeel? Equine Integration denkt graag met je mee en geeft gericht trainingsadvies. Soms is even sparren al genoeg. Twijfel dus niet en stel je vraag.

Referentie Emma Huizer

Pony Xam (11 jaar) – Eventing M-Z

“We wilden de eventing-pony van onze 12-jarige dochter Emma graag conditioneel verbeteren, zodat ze haar succesvolle start in de M-klasse vervolg kon geven. Uit de nulmeting bleek dat Xam het gewenste conditieniveau aankon, maar dat hij te snel verzuurde. Op basis daarvan heeft Carolien een trainingsschema voor drie maanden samengesteld. Xam heeft nu een betere conditie en komt fit uit wedstrijden. Ook voor onze dochter heeft het veel opgeleverd. Ze heeft geleerd om tijdens de trainingen en wedstrijden bewuster te voelen hoe haar pony loopt. Ik raad een dergelijk trainingstraject aan voor alle ponyruiters die de ambitie hebben om op een hoger niveau te rijden. Door in een vroeg stadium bewust bezig te zijn leer je veel over de intensieve paardensport.”

Referentie Mireille den Hoed

Sportpaard Great George

“De conditie, kracht en rijvaardigheden van mijn paard Great George op de juiste wijze trainen zonder hem te onder- of overbelasten. Ik ben een ervaren dressuurruiter die uitgaat van haar gevoel. Voor veel paarden was dit voldoende, maar met Great George wist ik me geen raad. Hij was snel moe en ik zag geen verbeteringen. Het traject met Moxie Sport startte met een uitgebreide fittest. Op basis daarvan kreeg ik een trainingsschema. In het begin vond ik het moeilijk en tegenstrijdig. Voor mijn gevoel was mijn paard nog niet klaar voor bepaalde rijvaardigheden. Echter vertrouwde ik Carolien volledig. Dankzij haar trainingsadviezen heb ik mijn paard snel op conditie gekregen.”

Referentie Koosje Mulders

Grand Prix dressuur – paard Wim

“Na een zware operatie van mijn sportpaard Wim de trainingen op verantwoorde wijze opbouwen. Ik wilde precies weten wat hij aankon en wanneer bepaalde oefeningen pijn deden. Uit de nulmeting bleek inderdaad dat Wim last had van zijn wond bij bepaalde bewegingen. Dr. Carolien Munsters heeft op basis van de resultaten een op maat gemaakt trainingsschema samengesteld. Het schema was erop gericht zijn conditie en kracht weer op te bouwen. Daar waar artsen geen advies durfden te geven kon Carolien dat wel dankzij de metingen. Ik hecht veel waarde aan data die ik zelf ook kan zien en begrijpen. Daarnaast is het fijn dat Carolien wetenschappelijk onderlegd is. Je weet dan zeker dat er geen onzin gemeten wordt.”