Sport specifieke fittest paarden

Om een compleet beeld te krijgen van de fysieke mogelijkheden van je paard is een sport specifieke fittest aan te bevelen. Afhankelijk van de discipline en het niveau worden een of meerdere testen afgenomen. Denk aan een conditietest of lactaatmeting. De verkregen data worden door Moxie Sport geanalyseerd, waarna je gerichte feedback inclusief praktische trainingsrichtlijnen ontvangt.

Optimaliseren van trainingen door data science

Afhankelijk van het wedstrijdseizoen en de vorderingen van je paard is het raadzaam de fittest na enige tijd te herhalen. Door opnieuw de fysieke gesteldheid van je paard te meten zie je precies op welke vlakken je paard progressie heeft geboekt. Na de test ontvang je een concreet advies waarmee je de trainingen voor de komende periode zelfstandig kunt optimaliseren. Vaak wordt voor deze werkwijze gekozen omdat het snel de juiste inzichten geeft zonder intensief individueel trainingsprogramma, waarbij je elke training en wedstrijd meet. Mocht je toch graag tussentijds feedback ontvangen op je trainingen dan is dat natuurlijk bespreekbaar