Emma Huizer

Emma Huizer (12 jaar)
Pony Xam (11 jaar)
Eventing M-Z

De Uitdaging

De eventing-pony van onze 12-jarige dochter Emma conditioneel verbeteren, zodat ze haar succesvolle start in de M-klasse vervolg kan geven. Uit de nulmeting bleek dat Xam het gewenste conditieniveau aankon, maar dat hij te snel verzuurde.

De Aanpak

Een paar jaar geleden heeft Carolien de pony van onze zoon begeleid. Deze pony was op leeftijd en we zochten naar een verantwoord trainingsprogramma. We waren destijds zeer tevreden over Equine Integration, vandaar dat we ook nu Carolien om advies gevraagd hebben. Op basis van de nulmeting heeft ze een passend trainingsschema opgesteld voor drie maanden. Het was een intensief programma dat soms moeilijk te combineren was met andere trainingen, dressuur- en springwedstrijden. Carolien stelt het belang van de pony voorop en geeft aan wanneer het te veel is. We hebben geleerd soms een wedstrijd over te slaan, om zo de pony fysiek en mentaal fit te houden. Ook voor onze dochter was het een leerproces, vandaar dat we alles samen hebben gedaan. Met name de conditietrainingen (elke 4de dag) deden we heel bewust. Bij slecht weer weken we uit naar de grote zandpiste van de manege in het dorp. Na elke training analyseerde Carolien de metingen en mailde haar bevindingen en adviezen. Ze geeft duidelijke uitleg en tips om de trainingen te optimaliseren.

Het Inzicht

Het was leerzaam op deze manier bezig te zijn met de trainingen. Onze dochter heeft geleerd om tijdens de trainingen en wedstrijden bewuster te voelen hoe haar pony loopt. Ze weet nu beter waar ze op moet letten en kan haar plan aanpassen als dat nodig is. Ik raad een dergelijk trainingstraject aan voor alle ponyruiters die de ambitie hebben om op een hoger niveau te rijden. Door al in een vroeg stadium, M-klasse, bewust bezig te zijn met de trainingen leer je veel over de intensieve paardensport. Je bent zo beter voorbereid op het rijden op het hoogste niveau.

Het Resultaat

Xam heeft een betere conditie en verzuurd niet meer tijdens de trainingen of wedstrijden. Emma heeft in 2018, naast de reguliere wedstrijden, twee internationale wedstrijden gereden. Het was mooi om te zien dat Xam conditioneel verbeterd was en fit uit de wedstrijd kwam.